Podziękowanie
dla
Szanownej Pani
Mecenas Agnieszki Lech

Podobnie jak na palecie artysty w naszym życiu jest taki kolor, który nadaje mu sens i budzi uśmiech na twarzy drugiego człowieka. Jest to kolor dobroci.

Bezinteresowna pomoc to bardzo cenny dar, jaki człowiek ofiaruje drugiemu człowiekowi nie oczekując nic w zamian.

Nie sposób przecenić wymiaru i znaczenia działalności charytatywnej – szczególnie dziś kiedy musimy zabiegać o los drugiego człowieka.

Stowarzyszenie Podaruj Dzieciom Promyk Słońca dziękuje Szanownej Pani Mecenas Agnieszce Lech za
okazaną pomoc i wsparcie naszych działań.

Dzięki Pani Mecenas wiedzy, zaangażowaniu i olbrzymiemu doświadczeniu możemy mówić, iż
posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego.

http://www.cpptarnow.pl