Live mitingi z udziałem Pani mec. Katarzyny Kajmowicz w ramach projektu Prawo i ja finansowanego z budżetu Województwa Małopolskiego pod patronatem honorowym Pani Marszałek Marty Malec-Lech.

 1. Usiłowanie popełnienia przestępstwa i jego karalność – 6.03. godz. 9:00-9:45
 2. Ja tylko pomagałem popełnić przestępstwo – czy odpowiadam jak sprawca? 11.03. godz. 10:00-10:45
 3. Czy masz świadomość, że samo przygotowanie do popełniania czynu zabronionego jest karalne? 14.03. godz. 9:00-9:45
 4. Jakie elementy wpływają na wymiar kary? 18.03. godz. 10:00-10:45
 5. Stan wyższej konieczności jako okoliczność́ wyłączająca bezprawność́ lub winę̨ w Kodeksie karnym oraz obrona konieczna. 20.03. godz. 9:00-9:45
 6. Kara a środki karne, jakie istnieją i co oznaczają w praktyce. 25.03. godz. 10:00-10:45
 7. Warunkowe umorzenie postępowania – co to oznacza i jakie są tego konsekwencje? 27.03. godz. 9:00-9:45
 8. Popełniłeś przestępstwo za granicą? Jakie są tego konsekwencję i procedury z tym związane. 02.04. godz. 10:00-10:45
 9. Pornografia – prawnokarne aspekty tego przestępstwa. 3.04. godz. 9:00-9:45
 10. Przekupstwo – prawnokarne aspekty tego przestępstwa. 8.04. godz. 10:00-10:45
 11. Czy wiesz, że gdy posługujesz się kogoś dowodem tożsamości popełniasz przestępstwo 10.04. godz. 9:00-9:45
 12. Paserstwo – prawnokarne aspekty tego przestępstwa. 15.04. godz. 10:00 – 10:45
 13. Zakłócanie ciszy jakie mogą być tego konsekwencję ?– 17.04 godz. 9:00 -9:45.
 14. Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych – czy to jest legalne? 22.04. godz. 10:00-10:45
 15. Zostałeś skazany i co dalej? Prawa i obowiązki skazanego. 24.04. godz. 9:00-9:45
 16. Tematyka do uzgodnienia
 17. Życie pozbawionych wolności, czyli jak wygląda życie za kratami. 29.04. godz. 10:00-10:45
 18. Czy istnieje zbrodnia doskonała? 6.05. godz. 10:00-10:45
 19. Czynności operacyjno-rozpoznawcze („prowokacja policyjna”) 8.05. godz. 9:00-9:45
 20. Oględziny 13.05. godz. 10:00-10:45
 21. Pobieranie materiału porównawczego (indywidualne, masowe) 15.05. godz. 9:00-9:45
 22. Biegły, Ekspertyza kryminalistyczna 20.05. godz. 10:00-10:45
 23. Ekspertyza wariograficzna, osmologiczna 22.05. godz. 9:00-9:45
 24. Eksperyment (naukowy, procesowy. rzeczoznawczy) 27.05. godz. 10:00-10:45
 25. Okazanie 29.05. godz. 9:00-9:45
 26. Pomyłki sądowe. 03.06. godz. 10:00-10:45
 27. Postępowanie w sprawach cywilnych – jak wygląda w praktyce postępowanie w sprawach cywilnych. 5.06. godz. 9:00-9:45
 28. Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych – co to takiego i kiedy je nabywamy? 10.06. godz. 10:00-10:45
 29. Jesteś nieletni i posiadasz majątek? Czy możesz nim swobodnie dysponować? 12.06. godz. 9:00-9:45
 30. Prawo własności – na czym polega i kiedy oraz jak może zostać ograniczone. 17.06. godz. 10:00-10:45
 31. Śluby osoby nieletniej – co na to prawo. 19.06 godz. 9:00-9:45.