Hymn Tarnowskiej Marki Talentu

słowa: Jacek Cudny
muzyka: Paweł Mazur

ZIARNA

Tu korzenie rodem z Piastów,
już od wieków, dają miastu
siłę, niczym ziemia ziarnu.
Tarnów, Tarnów, Tarnów, Tarnów.

Dbaj o ziarna. Bądź jak Święty.
Dziel się dobrem. Mnóż talenty.
Siej nadzieję, aby Tarnów
szansę dał każdemu ziarnu.

Tutaj słońce ciepłem karmi.
Daje białym kwiatom tarnin
życie, niczym wiosna ziarnu.
Tarnów, Tarnów, Tarnów, Tarnów.

Dbaj o ziarna. Bądź jak Święty.
Dziel się dobrem. Mnóż talenty.
Siej nadzieję, aby Tarnów
szansę dał każdemu ziarnu.

Tutaj mądrość serca w darze
daje młodym twórcom marzeń
wiarę, niczym rolnik ziarnu.
Tarnów, Tarnów, Tarnów, Tarnów.

Dbaj o ziarna. Bądź jak Święty.
Dziel się dobrem. Mnóż talenty.
Siej nadzieję, aby Tarnów
szansę dał każdemu ziarnu.

Tutaj ziarna chcą wyrastać
no bo Tarnów dzieciom miasta
daje siłę, życie, wiarę,
by owoce rosły z ziaren.

Dbaj o ziarna. Bądź jak Święty.
Dziel się dobrem. Mnóż talenty.
Siej nadzieję, aby Tarnów
szansę dał każdemu ziarnu.

Tarnowska Marka Talentu

TMT  – Honorowy  Tytuł  przyznawany  najzdolniejszym  Tarnowianom,  a  także  unikatowy produkt, zamieszczany na wszelkich możliwych publikacjach lub innych  wytworach pracy związanych  z promocją talentów tarnowskich dzieci i tarnowskiej  młodzieży, stanowiący symbol utalentowanych najmłodszych mieszkańców Tarnowa.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU INTELEKTUALNEGO, SPOŁECZNEGO I EMOCJONALNEGO DZIECI „PODARUJ DZIECIOM PROMYK SŁOŃCA”

33-100 Tarnów, ul. Kościuszki 15A/25
tel. 505 996 878
KRS: 0000443815
REGON: 122746481
NIP: 9930651819
Bank Zachodni WBK S.A. 56 1090 1838 0000 0001 2037 9933

 • dowartościowanie uzdolnionych dzieci i młodzieży,
 • propagowanie  rozwoju  talentów  wśród  dzieci  i  młodzieży,  ze  zwróceniem
  szczególnej uwagi na działania promujące, kreujące i eksponujące Markę Miasta,
 • prezentacja  utalentowanych  tarnowskich  dzieci,  tarnowskiej  młodzieży  i  ich
  osiągnięć,
 • zaprezentowanie  największych  sukcesów  tarnowskich  dzieci  i  tarnowskiej
  młodzieży,
 • edukacja prawna,
 • edukacja finansowa