Założenia Akcji „Odkryj wartość dziecka” organizowanej przez Stowarzyszenie Podaruj Dzieciom Promyk Słońca www.pdps.pl:

– zachęcenie wszystkich rodziców do odkrywania wartości u dzieci podczas wykonywanych przez dziecko zwykłych obowiązków: domowych, szkolnych,
– odkrywanie wartości dziecka poprzez organizowanie konkursów na terenie przedszkoli, szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych,
– promowanie talentów wśród dzieci i młodzieży,
– umożliwienie dziecku kontaktu z znaną i wartościową osobą – dzieci uczęszczające na zajęcia edukacyjne prowadzone przez Członków Stowarzyszenia PDPS korespondują z znanymi osobami ze świata kultury. Piszą o sobie, o swoich zainteresowaniach i sukcesach – czasem dziecinnych, ale sukcesach! Dzieciaki pod naszym kierunkiem prowadzą indeksy sukcesów, gdzie wpisują najważniejsze swoje osiągnięcia. Są w doskonały sposób motywowane do podejmowania dalszych wyzwań,
– nakłonienie pracodawców do umożliwienia zatrudnienia młodzieży uzdolnionej – chcemy uwypuklić słowo „wartość” – bo wartością dla pracodawcy jest doskonały pracownik.

Prosimy o włączenie się w Akcję wszystkich ludzi, którzy w życiu osiągnęli sukces, a którzy chcieliby stać się silnym bodźcem motywującym młodego człowieka do podejmowania coraz to nowych wyzwań.