Tarnowska Marka Talentu ma zaszczyt ofiarować kryształowy medal Ojcu Świętemu Franciszkowi w darze wdzięczności za duchową opiekę nad tarnowską młodzieżą.

Audiencja z Księdzem Kardynałem Stanisławem Dziwiszem

W drugą rocznicę kanonizacji Jana Pawła II Prezes Stowarzyszenia Podaruj Dzieciom Promyk Słońca – Katarzyna Macoń wraz z Panią Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Małgorzatą Ważną i uczniem Michałem Wójcikiem uczestniczyła w audiencji z Księdzem Kardynałem Stanisławem Dziwiszem.

Podczas audiencji /w związku ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży/ na ręce Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza przekazany został kryształowy medal Tarnowskiej Marki Talentu dla Ojca Świętego Franciszka. Medal jest darem młodzieży tarnowskiej będący wyrazem wdzięczności za duchową opiekę nad dziećmi i młodzieżą z Tarnowa.

Michał Wójcik reprezentował najzdolniejszą młodzież Tarnowa. Warto dodać, że zajął trzecie miejsce w Olimpiadzie Astronomicznej w Polsce i będzie reprezentował nasz kraj w tegorocznej Ogólnoświatowej Olimpiadzie Astronomicznej, która odbędzie się w Indiach.