Zorganizowaliśmy pomoc rzeczową dla najbardziej potrzebujących rodzin z Tarnowa.