Szanowna Dyrekcjo,
Szanowni Nauczyciele,
Szanowni Rodzice,
Drodzy Uczniowie,

Stowarzyszenie Podaruj Dzieciom Promyk Słońca, podjęło decyzję, że w czerwcu 2020 r odbędzie się wirtualna VII Gala Tarnowskiej Marki Talentu pod patronatem ABC Czepczyński i Czepczyński Family Foundation. Dlatego prosimy rodziców, uczniów o przesłanie do 17 maja 2020 r. na adres: galatmt2020@interia.pl wyraźnego zdjęcia dyplomu ucznia będącego potwierdzeniem zdobycie znaczącego sukcesu w bieżącym roku szkolnym.

Jeśli uczeń uzyskał kilka sukcesów w danym roku szkolnym, to prosimy o wykonanie jednego zdjęcia na którym widoczne będą wszystkie dyplomy.

Informujemy, że każdy dyplom będzie weryfikowany pod względem autentyczności.

Następnie w mailu prosimy o podanie imienia i nazwiska ucznia oraz nazwę szkoły do której uczeń uczęszcza.

Prosimy o podpisanie oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych ucznia, a następnie o dołączenie tego oświadczenia będącego zał. nr 1 do zdjęcia dyplomu będącego zał. nr 2. a następnie przesłanie tych dwóch załączników na adres: galatmt2020@interia.pl

Uczniowie, którzy otrzymają wirtualny złoty medal TMT 2020 zostaną poinformowani.

Prosimy również o dokonanie polubienia profilu Facebook Stowarzyszenie Podaruj Dzieciom Promyk Słońca, ponieważ ułatwi nam to kontakt w związku z organizacją tego niezwykłego przedsięwzięcia.

W załączeniu przesyłamy Regulamin TMT oraz wzór oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.

Z wyrazami szacunku,

Katarzyna Macoń

Prezes Podaruj Dzieciom Promyk Słońca i koordynator TMT.

 

 Pobierz regulamin – VII Gala Tarnowskiej Marki Talentu