21 października 2016 r. Stowarzyszenie Podaruj Dzieciom Promyk Słońca www.pdps.pl www.tarnowskamarkatalentu.pl zorganizowało szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
W zajęciach uczestniczyli podopieczni Stowarzyszenia AD MAXIMAM.
Zajęcia prowadził ratownik medyczny – Pan Michał Potępa.
Uczestnicy spotkania dowiedzieli się w jaki sposób udzielić pierwszej pomocy w przypadku epilepsji, zadławienia, omdlenia.
Uczniowie uczyli się jak ratować dziecko w momencie zakrztuszenia, w jaki sposób wykonać masaż serca, a także jak zatamować krwotok z nosa oraz jak prawidłowo wezwać Pogotowie Ratunkowe.
Ratownik medyczny przestrzegł przed zagrożeniami związanymi z uzależnieniem od alkoholu, papierosów, narkotyków, dopalaczy oraz napojów energetycznych.
Serdecznie dziękujemy Panu Michałowi Potępie za przepiękną lekcję ratowania życia ludzkiego.
Więcej o Panu Michale na: www.uczymyratowac.com
Dzięki naszej Organizacji, podopieczni Stowarzyszenia AD MAXIMUM zostali przygotowani do udzielania pierwszej pomocy.