W Szkole Podstawowej nr 17 w Tarnowie zorganizowaliśmy spotkanie z autorem wierszy dla dzieci Jackiem Cudnym.

Magiczny świat Pana Jacka Cudnego:„…tu podpowiem. Dodam tylko: Mieszka w głowie. Tam się czuje całkiem raźnie – mam na myśli… wyobraźnię”!

Stowarzyszenie Podaruj Dzieciom Promyk Słońca powstało z inicjatywy osób, które pragną otoczyć dzieci szczególną opieką, kładąc nacisk na prawidłowy rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny każdego dziecka.

Dlatego dzięki niezwykłym utworom Pana Jacka Cudnego jesteśmy w stanie zadbać o dobro dziecka, które jest istotą wszelkich procesów edukacyjnych.

Wiersze Pana Jacka Cudnego gwarantują wszystko to co dla rozwoju każdego malucha jest najlepsze.

Wszystkie utwory wraz z audiobookami i rytmicznymi piosenkami proponują ciekawe form pracy, wypływające z treści wierszy, które mają duży wpływ na dalsze życie młodego człowieka. Uczą dobrych manier – wiersz „Spóźnialski”, przestrzegają przed niebezpieczeństwem czy złym wpływem środowiska „Bałwan”, a także uwrażliwiają dziecko na wartość przebywania z drugim człowiekiem „List do Świętego Mikołaja”.

Wiersze pana Jacka Cudnego są doskonałym warsztatem pracy nauczyciela, ponieważ wpływają na rozwój języka, uczą wzbogacania słownictwa – jak np. utwór „Układanka”, a nawet pokazują metody wyrażania różnych znaczeń za pomocą identycznych form wyrazowych – mamy tu na uwadze wiersz „Irysy”. Wachlarz doskonałych walorów edukacyjnych wierszy pana Jacka Cudnego jest tak olbrzymi, iż nie sposób wszystkich wymienić.