Przy współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu w Tarnowie założyliśmy Akademię Wspomagania Edukacyjnego.

O Patronie Edukacyjnym Akademii Wspomagania Edukacyjnego…

Patron Edukacyjny – osoba posiadająca uprawnienia pedagogiczne.
Patron Edukacyjny otacza indywidualną opieką edukacyjną /bez sponsoringu/ ucznia utalentowanego lub dziecko mające braki edukacyjne, jak również pochodzące ze środowiska o trudnej sytuacji finansowej.

Zadaniem Patrona Edukacyjnego jest indywidualna praca z dzieckiem oraz utwierdzenie ucznia w przekonaniu, że warto inwestować w swoją przyszłość i rozwijać swój talent.

Indeksy Sukcesów!

Prezentujemy Państwu pierwsze w Polsce Indeksy Sukcesów najmłodszych Studentów Akademii Wspomagania Edukacyjnego – prowadzonej przez Stowarzyszenie Podaruj Dzieciom Promyk Słońca a pod patronatem Wyższej Szkoły Biznesu w Tarnowie.

Indeksy zostały przygotowane przez Wydawnictwo Helios http://wydawnictwo-helios.pl/ na wyłączną własność Stowarzyszenia Podaruj Dzieciom Promyk Słońca.

Rysunki wykonał znakomity rysownik – Jacek Puzio.

Projekt graficzny Indeksów wykonała Grupa Ad color Maciej Grzebieniowski – grafik, fotograf, programista 510 098 098 kontakt@adcolor.pl www.adcolor.pl

Serdecznie dziękujemy Wydawnictwu Helios oraz Panu Jackowi Puzio a także Grupie Ad color za profesjonalne zaangażowanie w działania Stowarzyszenia Podaruj Dzieciom Promyk Słońca oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Tarnowie.