Tytuł przyznany został przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.