Stowarzyszenie Podaruj Dzieciom Promyk Słońca zostało zarejestrowane w KRS w Krakowie w styczniu 2013 r.