Stowarzyszenie Podaruj Dzieciom Promyk Słońca jest wydawcą własnej Prestiżowej Lokalnej Karty Płatniczej TARA, która nosi znamiona banknotu. Stanowi walor historyczny miasta Tarnowa a tym samym walor symboliczny. Przygotowana została przy współpracy z historykami miasta Tarnowa i przeznaczona jest na użytek lokalnej społeczności uczniowskiej nakierowanej na inwestowanie w siebie i wiedzę.

Karta ma charakter lokalny i można posługiwać się nią jedynie za zgodą organizacji PDPS. Karta wydawana jest instytucjom oświatowym oraz uczniom dla których zdobywanie wiedzy i rozwój umiejętności ma wartość najwyższą.

Prestiżowa Lokalna Karta Płatnicza TARA uprawnia do bezpłatnego korzystania z wszelkich imprez organizowanych przez Stowarzyszenie Podaruj Dzieciom Promyk Słońca oraz do korzystania z bezpłatnych imprez oraz spotkań kulturalnych organizowanych na terenie Tarnowa przez tarnowskie instytucje po uzyskaniu zgody organizatora danego przedsięwzięcia i organizacji PDPS.

Liczba kart jest ograniczona, ponieważ oferowana jest najbardziej wyjątkowym i strategicznym instytucjom oświatowym oraz uczniom nakierowanym na inwestowanie w siebie i wiedzę.

TARA posiada oryginalny design. To karta tłoczona z uwzględnieniem numeru jakim są ważne daty w historii Tarnowa:

– Władysław Łokietek nadaje Tarnowowi prawa miejskie 7 marca 1330 r.
– W 1327 właścicielem wsi Tarnów jest Spycimir herbu Leliwa protoplasta rodu Tarnowskich.
– W 1329 r. Spycimir Leliwita z Melsztyna rozpoczyna budowę zamku na Górze św. Marcina, który ma być siedzibą rodową, ośrodkiem zarządzania dobrami i strażnicą nadzorującą szlak handlowy z Krakowa na Ruś i z Tarnowa na Węgry.

Grafika Prestiżowej Lokalnej Karty Płatniczej TARA przygotowana została ręcznie przez Kornelię Dębosz, gdyż zależało nam na niepowtarzalności elementów graficznych.

Na karcie widnieje postać króla Władysława Łokietka trzymającego w ręku akt lokacyjny miasta Tarnowa z kolei na odwrocie dostrzec można Herb Tarnowa na tle Ratusza. Przód karty otaczają owoce tarniny a tył kwiaty tarniny, gdyż według kronikarza Jana Długosza krzewy tarniny porastały niegdyś pobliską górę św. Marcina, pośród których Spycymir, założyciel Tarnowa, wybudował swój zamek. Na karcie obecne jest logo PDPS oraz znak nieskończoności – symbol niekończącego inwestowania w siebie.

Wyrażamy nadzieję, że Prestiżowa Lokalna Karta Płatnicza TARA zajmie szczególne miejsce w sercu Tranowa i stanie się istotnym środkiem motywującym do dalszej pracy dla uczniów, którzy inwestują w swój rozwój bo przyszłość naszego renesansowego miasta Tarnowa leży w ich rękach.

Inspiracją dla nas i dla historyków miasta Tarnowa w stworzeniu Prestiżowej Lokalnej Karty Płatniczej TARA stały się podręczniki z zakresu edukacji finansowej ABC-Czepczyński.

Prezentowana poniżej Prestiżowa Lokalna Karta Płatnicza TARA jest jedynie projektem graficznym. Po otrzymaniu wydruku kart zamieścimy ich zdjęcia.