Małopolska! Postaw na edukację.
Edukacja finansowa w wyjątkowych czasach.
Oprac. mec. Klaudia Niemiec-Wolak

 

Zgodnie aktualnymi wytycznymi rządowymi i sanitarnymi, założenia projektu zostały w pełni realizowane. Zorganizowana została na antenie Radia RDN Małopolska kampania reklamowa zachęcająca do udziału w projekcie. Kampania reklamowa została przeprowadzona na www.pdps.pl w RDN Małopolska i w mediach społecznościowych.
Przeprowadzone zostały zajęcia – konferencje z zastosowaniem form on-line. W zajęciach uczestniczyli uczniowie, nauczyciele:
https://akademiaprawa.com/co-w-prawie-piszczy/
Przygotowano praktyczne materiały edukacyjne o tematyce finansowej z elementami prawa konsumenckiego dla uczniów szkół podstawowych i średnich: animacje w ilości 10 sztuk:
Przykłady animacji:
https://akademiaprawa.com/filmy-edukacyjne/#lg=1&slide=0
https://akademiaprawa.com/filmy-edukacyjne/#lg=1&slide=0
https://akademiaprawa.com/filmy-edukacyjne/#lg=1&slide=0
Przygotowano ścieżki głosowe z udziałem lektora mecenas Joanny Jabłczyńskiej.
Animacje zamieszczono na kanale YouTube stowarzyszenia Podaruj Dzieciom Promyk Słońca o nazwie MAP – Akademia Prawa.
Przykład:
https://www.youtube.com/channel/UC82fks7UUdlwRuEd_jkMN_A
https://www.youtube.com/watch?v=XifbRxhil54
Przygotowano wirtualne komiksy z serii „Złota kolekcja Chomika Paragrafa”:
https://akademiaprawa.com/wp-content/uploads/2021/12/Na_wnuczka_komiks.pdf
https://akademiaprawa.com/wp-content/uploads/2021/12/Pozyczka_komiks.pdf

W trakcie realizacji projektu poruszono kwestie dotyczące oszustwa, przestępczości elektronicznej, przekupstwa, wykorzystywania informacji poufnych, inwestowania pieniędzy, właściwego gospodarowaniem środkami finansowymi. W projekcie uczestniczyła Szkoła Podstawowa w Smęgorzowie /powiat dąbrowski/ oraz Szkoła Podstawowa Nr 1 z Wieliczki, a także mieszkańcy Małopolski, którzy mogli wysłuchać wystąpienia on-line przygotowanego przez panią mecenas Klaudię Niemiec-Wolak przygotowaną na platformie edukacyjnej www.akademiaprawa.com
Przykład fragmentu nagrania:
https://akademiaprawa.com/co-w-prawie-piszczy/
W zajęciach wzięło udział ok. 10000 zainteresowanych tematyką.

Temat 1.
Kto to jest konsument. Uprawnienia przysługujące konsumentom. Zwieranie umów, formy i sposoby zawierania umów, wpływ zawieranych transakcji na finanse konsumentów, na co konsument powinien zwrócić uwagę podczas zawierania umowy, by nie zostać oszukanym i wykorzystanym w świecie rzeczywistym jak i wirtualnym.

Temat 2.
Jak gospodarować pieniędzmi, żeby zabezpieczyć się finansowo lub nawet zyskać w czasie kryzysu? W co warto inwestować przed i w czasie kryzysu? Inwestowanie w monety. Czy numizmatyka się opłaca? Prezentacja numizmatów Mennicy Polskiej.

Temat 3.
Zagrożenia i naruszenia interesów konsumentów, nadużycia finansowe, techniki manipulacji, przeciwdziałanie manipulacji, niedozwolone postanowienia w umowach, nieuczciwe praktyki rynkowe, prawne możliwości działania, gdzie szukać pomocy, przykłady z praktyki.

Temat 4.
Nadużycia i naruszanie interesów konsumentów, bezprawne uzyskanie informacji, kradzież, kradzież z włamaniem, środki ochrony prawnej, przykłady z praktyki.

Temat 5.
Nadużycia i naruszanie interesów konsumentów, oszustwo, oszustwo komputerowe, wyzysk, fałszowanie środków płatniczych, środki ochrony prawnej, przykłady z praktyki.