Małopolska! Postaw na edukację.
Edukacja finansowa w wyjątkowych czasach.
Oprac. mec. Klaudia Niemiec-Wolak

Temat 1.
Kto to jest konsument. Uprawnienia przysługujące konsumentom. Zwieranie umów, formy i sposoby zawierania umów, wpływ zawieranych transakcji na finanse konsumentów, na co konsument powinien zwrócić uwagę podczas zawierania umowy, by nie zostać oszukanym i wykorzystanym w świecie rzeczywistym jak i wirtualnym.

Temat 2.
Jak gospodarować pieniędzmi, żeby zabezpieczyć się finansowo lub nawet zyskać w czasie kryzysu? W co warto inwestować przed i w czasie kryzysu? Inwestowanie w monety. Czy numizmatyka się opłaca? Prezentacja numizmatów Mennicy Polskiej.

Temat 3.
Zagrożenia i naruszenia interesów konsumentów, nadużycia finansowe, techniki manipulacji, przeciwdziałanie manipulacji, niedozwolone postanowienia w umowach, nieuczciwe praktyki rynkowe, prawne możliwości działania, gdzie szukać pomocy, przykłady z praktyki.

Temat 4.
Nadużycia i naruszanie interesów konsumentów, bezprawne uzyskanie informacji, kradzież, kradzież z włamaniem, środki ochrony prawnej, przykłady z praktyki.

Temat 5.
Nadużycia i naruszanie interesów konsumentów, oszustwo, oszustwo komputerowe, wyzysk, fałszowanie środków płatniczych, środki ochrony prawnej, przykłady z praktyki.