Szanowni Państwo!

W związku z organizacją IV Gali Tarnowskiej Marki Talentu (planowany termin uroczystości 14 czerwca 2017 r. godz. 10.00) informujemy, że do ubiegania się o honorowy tytuł Tarnowskiej Marki Talentu zakwalifikowani mogą zostać tylko uczniowie, którzy zdobyli sukcesy na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym:

– zdobyli tytuł FINALISTY konkursu (dotyczy tylko szkół średnich, gdy ten tytuł zwalnia z obowiązku egzaminu maturalnego z danego przedmiotu),

  • zdobyli tytuł LAUREATA w konkursach przedmiotowych,

  • zdobyli I, II, III miejsce w różnych zawodach, turniejach,

  • zdobyli prestiżowe tytuły drużynowe w różnych dziedzinach – sportowych, artystycznych (muzyka, śpiew, taniec, recytacja itp.).

Tytułu TMT nie otrzymają uczniowie, którzy zdobyli I, II, III miejsca lub zostali laureatami czy też zdobyli wyróżnienie w:

– konkursach międzyklasowych

– konkursach międzyszkolnych na terenie miasta Tarnowa

– innych konkursach gdzie wystarczy wziąć udział i uczeń otrzymuje wyróżnienie (np. Kangur Matematyczny)

Prosimy o wypełnienie „oświadczenia rodziców” wg załączonego wzoru oraz podanie listy uczniów zgodnie z załączonym wzorem.

Zgłoszenie nie zgodne z regulaminem Kapituły Stowarzyszenia Podaruj Dzieciom Promyk Słońca nie będzie brane pod uwagę.

Zgłoszenia uczniów w układzie tabelarycznym – wg wzoru prosimy przesłać na adres: kontakt@tarnowskamarkatalentu.pl do dnia 15 maja 2017 r.

W przypadku gdy tytuł zdobyła drużyna, grupa, chór prosimy o podanie jak w załączniku: UCZEŃ – SKCES, a nie DRUŻYNA (jej skład) – SUKCES.

Pobierz – Zgłoszenie kandydatów

Pobierz – Oświadczenie rodziców