Szkoła uczy dzieci pisać i czytać. Pomaga starszym uczniom wkraczać w dorosły świat, ale czy nauczyciele rozmawiają z nimi o pieniądzach?

Stowarzyszenie Podaruj Dzieciom Promyk Słońca przy współpracy z ABC Czepczyński oraz WIMED wpadło na świetny pomysł, aby edukować dzieci i młodzież by w przyszłości mogły pewnym krokiem wejść do świata finansów. „To fantastyczny pomysł, że znalazła się grupa przedsiębiorców, którzy z myślą o uczniach przygotowali doskonałe materiały edukacyjne pomagające młodym ludziom poszerzyć wiedzę z zakresu finansów” – podkreśla pani Katarzyna Macoń – prezes stowarzyszenia Podaruj Dzieciom Promyk Słońca.

Dzieci od najmłodszych lat uczą się poznawać otaczający ich świat, obserwują i naśladują zachowania rodziców oraz przyjaciół. Nawet brak rozmowy ze strony rodziców z dziećmi o finansach może mieć istotny wpływ na kształtowanie w pociechach niewłaściwych postaw. Dlatego jeśli w domu oraz w szkole otwarcie będziemy rozmawiać o finansach i planowaniu wydatków, wtedy dziecko już od przedszkolnych lat nabierze nawyku szanowania pieniędzy. Warto tłumaczyć dzieciom, które wydatki są istotne oraz skąd się biorą pieniądze na codzienne zakupy i potrzeby. O tych i innych zagadnieniach z zakresu edukacji finansowej uczą niektóre placówki oświatowe z Gminy Skrzyszów, Gminy Tarnów oraz z Tarnowa, które zostały zaproszone do pilotażowego projektu ABC Finansów, którego pomysłodawcą jest ABC Czepczyński.

Prezes Stowarzyszenia Podaruj Dzieciom Promyk Słońca – Katarzyna Macoń potwierdza, że wszystkie chętne dzieci z okolicznych gmin i Tarnowa w chwili obecnej korzystają z bezpłatnych podręczników „Świat pieniądza” i „ABC Ekonomii” w ramach projektu realizowanego z ABC Czepczyński oraz WIMED na terenie swojej szkoły i zdobywają szeroką wiedzę w tym temacie.

Organizacja wyszła również naprzeciw przedszkolom – zachęcając rodziców przedszkolaków oraz dyrekcję i nauczycieli do poszerzania wiedzy wśród najmłodszych z zakresu edukacji finansowej.

Zajęcia z zakresu finansów uczą oszczędzania, racjonalnego gospodarowania środkami, szacunku dla pieniądza, możliwości samodzielnego sfinansowania wymarzonego zakupu a także powodują, że uczniowie doceniają dany zakup, a zarazem uczą się cierpliwości w dążeniu do celu.

Książki „ABC Ekonomii” oraz „Świat Pieniądza” są przyjazne uczniom pod względem treści i szaty graficznej. Bogata kolorystyka i ciekawy przekaz treści zachęcają ucznia do bliskiego kontaktu z ekonomią. Do książek dołączone są scenariusze zajęć oraz karty pracy dla uczniów. Zajęcia w oparciu o podręczniki mogą być realizowane podczas zajęć dydaktycznych a także w ramach zajęć bibliotecznych, kółek.

Dodatkową „oszczędnościową motywację” spełniają specjalne znaki motywujące przygotowane przez WIMED, które doskonale współdziałają z podręcznikami co uatrakcyjnia prowadzenie zajęć z ekonomii i finansów.

„ABC ekonomii” i „Świat pieniądza” to pierwsze podręczniki przygotowane z myślą o dzieciach, nauczycielach i rodzicach stanowiące kompendium wiedzy o finansach.