Mobilna Akademia Prawa Dla Dzieci I Młodzieży.

Mobilna Akademia Prawa Dla Dzieci I Młodzieży

Założenia Mobilnej Akademii Prawa Dla Dzieci I Młodzieży nawiązują do hymnu Tarnowskiej Marki Talentu „Ziarno”, który podkreśla wagę działań nakierowanych na rozwijanie zainteresowań, pasji, talentów i umiejętności wśród dzieci i młodzieży, także tych dotyczących ich bezpieczeństwa prawnego. Pogłębienie tej wiedzy zwiększa szanse na lepszy start w dorosłość i poprawia jakość życia codziennego wśród uczniów. Dziś wiedza prawnicza jest niezbędna w realizacji swoich pasji.

Dlatego, z myślą o realizacji tego celu, Mobilna Akademia PDDIM przygotowała szereg modułów edukacyjnych skierowanych do różnych grup wiekowych – począwszy od przedszkolaków, a skończywszy na uczniach klas maturalnych i studentach.

Warto podkreślić, że proponowane moduły mają nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo prawne dzieci i młodzieży, pomóc im w dalszym rozwoju ich talentów ale także zainteresować młode pokolenie prawem, a potem rozwinąć to zainteresowanie w pasję.

Mobilna Akademia Prawa Dla Dzieci I Młodzieży angażuje się we wszechstronny i wielokierunkowy rozwój prawny młodego pokolenia, albowiem kształtowanie świadomości prawnej już od najmłodszych lat to jeden z najważniejszych kroków niezbędnych do rzetelnego budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Wykładowcą prowadzonych zajęć jest pan mecenas Jacek Cudny – radca prawny, specjalizujący się w problematyce praw dzieci i młodzieży, Laureat nagrody KRYSZTAŁOWE SERCE RADCY PRAWNEGO przyznanej przez Krajową Radę Radców Prawnych za działalność na rzecz dzieci i młodzieży.

Pan mecenas Jacek Cudny posiada bogate doświadczenie dydaktyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą. Swoją wiedzę przekazuje w sposób dostosowany do wieku danej grupy odbiorców. Spotkania mają charakter interaktywny, dzięki wykorzystaniu warsztatowej formy prowadzenia zajęć. Narzędziami pracy z najmłodszymi odbiorcami, czyli przedszkolakami i uczniami klas I-III szkoły podstawowej, są wiersze i piosenki pana Jacka Cudnego. Jeden z nich, zatytułowany W SIECI (dotyczący bezpieczeństwa w internecie) został umieszczony w publikacji Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych „Szkolni przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna. Karty ćwiczeń. Klasa 3. Część 1”.

Co uczeń otrzymuje?

W ramach zajęć uczniowie:

– uczęszczają do Mobilnej Akademii Prawa Dla Dzieci I Młodzieży na terenie RP w swojej placówce edukacyjnej,

– realizują poszczególne moduły tematyczne,

– korzystają z bogatej wiedzy prawniczej prowadzącego zajęcia,

– korzystają z niezbędnych materiałów prawniczych, w tym z aktów prawnych, które zostaną w przystępny sposób przedstawione uczniom,

– zapoznają się z rodzajem ubrania – togi, atrybutami władzy sądowniczej: waga, laska, młotek, dzwonek, łańcuch.

– wcielają się w rolę adwokata, prokuratora, sędziego, radcy prawnego,

– otrzymują nagrody motywujące,

– korzystają z najnowszych form edukacyjnych,

– uczestniczą w konkursach wiedzy o prawie,

– z końcem roku szkolnego otrzymują Certyfikat Młodego Prawnika w wersji dwujęzycznej wraz z pełną tematyką zrealizowanych zagadnień,

– udział w zajęciach jest płatny a cena obejmuje dojazd prawnika /w zaistniałej sytuacji także opiekuna edukacyjnego/ do placówki oświatowej, przekaz niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej, materiały edukacyjne.