Mobilna Akademia Prawa Dla Dzieci I Młodzieży.

Edukacja prawna dla dzieci i młodzieży

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

„Edukacja-zdalnie i cyfrowo”

Patronat honorowy: Marta Malec-Lech – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Mobilna Akademia Prawa dla Dzieci i Młodzieży ZIARNO prowadzi BEZPŁATNE praktyczne zajęcia dla uczniów z zakresu edukacji prawnej.

Do udziału w projekcie zaproszono placówki z województwa małopolskiego: z Tarnowa, Gminy Tarnów, powiatu tarnowskiego, powiatu dąbrowskiego i powiatu bocheńskiego.

Placówki, które przystąpiły do projektu:

Szkoła Podstawowa Nr 17 w Tarnowie

Szkoła Podstawowa Nr 18 w Tarnowie

Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tarnowie

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Woli Rzędzińskiej w Gminie Tarnów

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Woli Rzędzińskiej w Gminie Tarnów

Szkoła Podstawowa w Zgłobicach w Gminie Tarnów

Szkoła Podstawowa w Koszycach Wielkich w Gminie Tarnów

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie

II Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie

IV Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przyjazny Dom” w Tarnowie

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczny Dom” w Tarnowie

Dom Dziecka im. J. Korczaka w Tarnowie

Dom Dziecka w Jasieniu

Zajęcia z zakresu edukacji prawnej prowadzone są przez zespół wybitnych prawników:

Pani Beata Kulesza-Flasińska
Pani Beata Kulesza-FlasińskaSędzia
Pani Agnieszka Lech
Pani Agnieszka Lech Radca prawny
Pani Klaudia Niemiec-Wolak
Pani Klaudia Niemiec-WolakRadca prawny
Pan Witold Krzak
Pan Witold KrzakAdwokat
Pan Konrad Kozioł
Pan Konrad KoziołAdwokat
Pan Michał Wójcik
Pan Michał WójcikRadca prawny
Głównym celem działania projektowego jest podniesienie kompetencji praktycznych wśród uczniów z zakresu edukacji prawnej oraz zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa prawnego w świecie rzeczywistym i wirtualnym, co pozwoli uczniom funkcjonować w współczesnym świecie ze świadomością istniejących cyberzagrożeń.
Zajęcia odbywają się od października i potrwają do 11 grudnia 2020 r.

Projekt ma na celu:

 • otoczyć szczególną opieką edukacyjną z zakresu prawa wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych /domy dziecka/ i pokazać dzieciom i młodzieży niewidzialne zasady i reguły odpowiedzialności prawnej osób małoletnich,
 • przekazać dzieciom i młodzieży rzetelną wiedzę prawną na temat realnych zagrożeń i konsekwencji lekceważenia norm prawnych przez osoby małoletnie w świecie rzeczywistym i wirtualnym,
 • wzmocnić bezpieczeństwo prawne w Internecie wśród dzieci i młodzieży,
 • uwrażliwić dzieci i młodzieży na odpowiedzialny i bezpieczny ich udział w internetowym obrocie prawnym.

W zajęciach udział biorą uczniowie nauczania początkowego, uczniowie klas IV-VIII oraz uczniowie szkół średnich i dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W ramach zajęć uczniowie:

 • uczęszczają do Mobilnej Akademii Prawa Dla Dzieci I Młodzieży na terenie województwa małopolskiego w swojej placówce edukacyjnej,
 • realizują tematy opracowane przez wykładowców Mobilnej Akademii Prawa dla Dzieci i Młodzieży,
 • korzystają z bogatej wiedzy prawniczej prowadzącego zajęcia,
 • korzystają z niezbędnych materiałów prawniczych, w tym z aktów prawnych, które zostają w przystępny sposób przedstawione uczniom,
 • zapoznają się z rodzajem ubrania – togi, atrybutami władzy sądowniczej: waga, laska, młotek, dzwonek, łańcuch.
 • wcielają się w rolę adwokata, prokuratora, sędziego, radcy prawnego,
 • otrzymują nagrody motywujące,
 • korzystają z najnowszych form edukacyjnych,
 • uczestniczą w konkursach wiedzy o prawie.

Zajęcia odbywają się systemem stacjonarnym jak i zdalnym z wykorzystaniem różnych form cyfryzacji.

§

W miesiącu październiku Pani Sędzia – Beata Kulesza-Flasińska w II Liceum Ogólnokształcącym zrealizowała następującą praktyczną tematykę:

Zajęcia zapoznawcze z podstawowymi pojęciami prawnymi takimi jak: prawo, norma prawna, przepis prawny, przestępstwo.

Zajęcia praktyczne: wykroczenie, każdy człowiek w świetle prawa jako podmiot praw i obowiązków, zagrożenia mogące występować na co dzień w świecie rzeczywistym i wirtualnym np: przemoc psychiczna, fizyczna i seksualna – w rodzinie i na zewnątrz, pobicia i naruszanie nietykalności cielesnej, nawiązywanie znajomości i zawieranie różnych transakcji w sieci ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia, jak nie zostać oszukanym i wykorzystanym,  zawieranie umów w rozumieniu prawa cywilnego i prawa pracy, szantaż, stalking, hejt w sieci, zagadnienia związane z wykorzystywaniem bez zgody czyjegoś wizerunku, utworu, pracy, w elementach prawa autorskiego, cywilnego i karnego, uzależnienia od internetu, gier komputerowych, alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych używek, ze wskazaniem, gdzie w takich sytuacjach szukać pomocy, skutki nieprzestrzegania norm prawnych i zasad współżycia społecznego na przykładach rozpraw sądowych, strony postępowań sądowych,  instytucje prawne znajdujące się na naszym terenie w realu
i Internecie tzw.  e – sąd.

Zajęcia przeprowadzone zostały w klasach pierwszych i drugich.

Zajęcia odbywały się stacjonarnie i metodą on-line.

 § 

W miesiącu październiku Pani mecenas – Klaudia Niemiec-Wolak w Szkole Podstawowej w Zgłobicach oraz w Szkole Podstawowej w Koszycach Wielkich zrealizowała następującą praktyczną tematykę:

Inf. uzupełniona zostanie z dniem 1.11.2020 r.

 § 

W miesiącu październiku Pani mecenas – Agnieszka Lech w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zrealizowała następującą praktyczną tematykę:

Inf. uzupełniona zostanie z dniem 1.11.2020 r.

 §

W miesiącu październiku Pan mecenas – Witold Krzak w IV Liceum Ogólnokształcącym i w Zespole Szkół Gastronomicznych w Tarnowie, zrealizował następującą praktyczną tematykę:

Inf. uzupełniona zostanie z dniem 1.11.2020 r.

 §

W miesiącu październiku Pan mecenas – Konrad Kozioł w Szkole Podstawowej Nr 1 w Woli Rzędzińskiej, w Szkole Podstawowej Nr 2 w Woli Rzędzińskiej w Szkole Podstawowej Nr 18 w Tarnowie, zrealizował następującą praktyczną tematykę:

Inf. uzupełniona zostanie z dniem 1.11.2020 r.

 §

W miesiącu październiku Pan mecenas – Michał Wójcik Szkole Podstawowej Nr 17 w Tarnowie, zrealizował następującą praktyczną tematykę:

Inf. uzupełniona zostanie z dniem 1.11.2020 r.

 

SOS pomoc prawna dla uczniów!

Chcesz podzielić się swoim problemem z prawnikiem? Nie zwlekaj!

Napisz do nas:

mapziarno@gmail.com

Poniżej prezentujemy dokumentację fotograficzną z przebiegu zajęć z zakresu edukacji prawnej:

Zdjęcia z zajęć edukacji prawnej.